Kontakt

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa "ZORZA" w Myślenicach os. 1000-lecia 15 A, 32-400 Myślenice

NIP 681 000 49 55;      REGON 000 48 61 55

Rachunki bankowe na które należy dokonywać wpłat: 

27 1020 2892 0000 5502 0017 7816 - PKO BP S.A.

10 8619 0006 0020 0800 2255 0001 - Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce /Oddział Myślenice/

Pawilon Administracyjny Spółdzielni os.1000 - lecia 15 A

Telefony:

Centrala: 12 272-05-61; 12 272-03-82;  12 272-00-88

Fax: 12 272-21-93

E-mail: sekretariat@smzorza.pl

Biuro Administracji w Dobczycach

os. Jagiellońskie 10/13

Telefon: 12 271-13-40

Biuro Administracji w Sułkowicach

ul. Szkolna 2 

Telefon: 12 273-21-47 

Grupa konserwatorów GZM

ul. 3-go Maja 22  Myślenice 

Telefon: 12 272-13-00

Godziny otwarcia biura Spółdzielni:

- Poniedziałek       od 9.00 do 17.00

- Wtorek - Piątek   od 7.00 do 15.00

Biuro Administracji w Dobczycach czynne:

- Środa od 7.00 do 15.00

Dyżury konserwatorów w dni wolne, niedziele i święta:

- W dni wolne, niedziele i święta awarie należy zgłaszać:

ELEKTRYK - Pan Ryszard Paruch:    Tel. 12 274-13-37,   tel. kom. 501-160-554,

HYDRAULIK - Pan Bogdan Banowski, Pan Paweł Zabłocki: tel. kom. 508-291-249.

- W dni robocze awarie instalacji wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych należy zgłaszać do Zespołu Konserwatorów przy ul. 3-go Maja 22:

   tel. 12 272-13-00.

Nr

pokoju

Nazwa komórki funkcjonalnej  Rodzaj załatwianych spraw 

Nr wewn. 

telefonu

4 Kasa

Przyjmowanie wpłat od mieszkańców

31
6 Dział Członkowsko-Mieszkaniowy

Sprawy członkowskie, przekształcenia praw do lokali,

rejestr członków, zaświadczenia dot. spółdzielczych praw do lokali

32
7 Zakład Ciepłowniczy 

Sprawy dot. funkcjonowania instalacji centralnego ogrzewania

i ciepłej wody użytkowej, rozliczenia z tytułu CO i CWU,

przyjmowanie zgłoszeń o awariach instalacji CO i CWU 

33
8, 9

Dział Gospodarki 

Zasobami Mieszkaniowymi 

Sprawy bieżącej obsługi mieszkańców w zakresie utrzymania budynków, konserwacje, remonty, przyjmowanie zgłoszeń o awariach i usterkach w budynkach,

zaświadczenia o posiadanych prawach do lokali 

34, 35
10, 11 Księgowość Finansowa Sprawy finansowe Spółdzielni  36, 37
14, 15

Sekcja Windykacji Należności 

Sprawy rozliczeń z tytułu czynszu, wody, kredytów, dodatki mieszkaniowe, zgłaszanie odczytów wodomierzy, uzgadnianie sald 29, 30
16 Kadry Sprawy pracownicze 24
18 Sekretariat  Dziennik podawczy, sprawy samorządowe 21
22 Radca Prawny  Obsługa Prawna 23

Przyjęcia stron:

Dział Członkowsko-Mieszkaniowy                poniedziałek  -   10.00 - 17.00

                                                                   środa, piątek -   10.00 - 13.00

                

Sekcja Windykacji Należności                     poniedziałek -     10.00 - 16.00

                                                                   środa, piątek -     9.00  - 14.00

Kasa                                                          poniedziałek -       9.00 - 16.30   Przerwa 12.00 - 12.15

                                                                  wtorek - piątek  -  8.00 - 13.30    Przerwa 10.00 - 10.15 

Radca Prawny                                           poniedziałek -       9.00 - 16.00 

                                                                  czwartek       -       9.00 - 15.00