Ważne Telefony

TELEFONY ALARMOWE:
Telefon Alarmowy  112
Straż Pożarna 998
Policja 997
Pogotowie Ratunkowe 999
Pogotowie Energetyczne  991
Pogotowie Gazowe 992

 

POZOSTAŁE:

Komenda Powiatowa Policji w Myślenicach 12 372 92 00
Komisariat Policji Dobczyce 12 271 10 07
Lokal Przyjęć Obywateli w Sułkowicach 12 273 20 07

Komenda Powiatowa

Państwowej Staży Pożarnej w Myślenicach

12 373 41 20 (sekretariat)

12 373 41 00 (tel. całodobowy, centrala)

12 373 41 26 (tel. całodobowy, centrala)

SP ZOZ Myślenice

12 273 03 55

12 273 02 03 - Izba Przyjęć

Straż Miejska Myślenice  

12 639 23 22

Urząd Miasta i Gminy Myślenice 12 639 23 00
Urząd Gminy i Miasta Dobczyce 12 271 29 93
Urząd Miasta i Gminy Sułkowice 12 273 20 75

  Starostwo Powiatowe w Myślenicach                                   12 274 97 40