Aktualne ceny usług komunalnych

1. Cena brutto za 1 mdostarczonej wody i odprowadzenia ścieków do kanalizacji: 

Myślenice: http://www.mzwikmyslenice.com.pl/#taryfa

13,29 zł (obowiązuje do 31.12.2019 r. zgodnie z uchwałą nr 65/X/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach ws. dopłaty do ceny wody)

Sułkowice: http://zgksulkowice.hekko24.pl/wp-content/uploads/2019/02/Uchwala_nr_III_14_2018.pdf

11,92 zł

Dobczyce: https://www.dobczyce.pl/BIP/gospodarka-komunalna/taryfy-za-wode-i-scieki/aktualne-stawki.html

11,75 zł

2. Opłaty za wywóz nieczystości:

Myślenice: http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/Compatible/Details?Oid=64466

9,90 zł/osobę/m-c

Sułkowice: http://zgksulkowice.pl/wp-content/uploads/2019/04/Uchwa%C5%82a-nr-VII-49-2019.pdf

15,00 zł/osobę/m-c

Dobczyce: Uchwala Nr II/10/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. - Dziennik Urzędowy ...

20,00 zł/osobę/m-c w terenach miejskich